TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI - Satın Alma, Sahip Olma ve Varoluş / CONSUMER BEHAVIOR - Buying, Having, and Being

Michael R. Solomon

65,00 TL

Kalkınma ve Büyüme İktisadı
Yazar(lar) Merter Mert
Barkod 9786053207252
ISBN 978-605-320-725-2
Fiyatı 42,00 TL
Ebatı 16x23,5
Sayfa Sayısı 510
Kağıt/Renk Kitap Kağıdı / Tek Renk
Baskı Sayısı Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş 2. Basım
Baskı Yılı Ekim, 2019
Yayınevi NOBEL Akademik Yayıncılık

Facebook Paylaş
Google Plus Paylaş

İndirim ile Ürünü satın al

Kitap Hakkında

Bu çalışmada, gerek kalkınma ve büyüme iktisadına gerekse modern kalkınma teorisinin yapıtaşı olan iktisadi tasarıma ilişkin olarak temel bilgilerin açıklanması hedeflenmiştir. Çalışmada yer alan kimi bilgilerin, Yeni Kalkınma'nın daha iyi anlaşılmasına imkân verecek bir çerçeve çizmesi bakımından önemli olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, bir kavram olarak iktisadın içeriğine ilişkin bir takım önemli görülen bilgiler de Alfred Marshall ve John Maynard Keynes'in düşünceleri ışığında, çalışmada yer almaktadır.
İkinci basımın içeriği kısaca şöyledir: Birinci bölümde, kavramsal bir giriş yapılmıştır. İkinci bölümde, azgelişmiş ülkelerin kimi özellileri güncel veriler kullanılarak açıklanmıştır. Üçüncü bölüm, azgelişmiş ülkelerin kolonyal geçmişlerini anlatmaktadır. Dördüncü bölümde, kalkınma iktisadının geçmişteki ile günümüzdeki anlamları arasındaki farklılıklar açıklanmıştır. Bu bölümün sonunda, Yeni Kalkınma'nın iktisadi tasarım anlamına geldiği bir kez daha vurgulanmıştır. Beşinci bölümde kalkınma teorileri ve altıncı bölümde ise iktisadi tasarıma ilişkin temel bilgiler verilmiştir. Yedinci bölüm, iktisadi tasarımın önemli bir unsuru olarak amaç fonksiyonu üzerinedir. Bu bölümde mikroiktisadi amaçlar kalkınma amaçları ile eşleştirilerek açıklanmıştır. Sekizinci bölümde, iktisadın ve kalkınma tasarımının Marshallgil, Keynesgil ve etik kökenleri sunulmuştur. Dokuzuncu bölümde, iktisadi büyümenin temel kavramları verildikten sonra onuncu bölümde, iktisadi büyümede talep kısıtı açıklanmıştır. Onbirinci bölümde, büyüme ile yakalama kavramlarının farkı sunulduktan sonra yakalama sürecinde talep kısıtı, orta-gelir tuzağı bağlamında açıklanmıştır. Onikinci bölümde ise yakalama sürecinde doğrudan yabancı yatırımların rolü Findlay'in modeli kullanılarak gösterilmiştir. Son bölümde, kalkınma ve büyüme tasarımında altyapı sorununa, ulaştırma çerçevesinde değinilmiştir.

Kitap Bilgileri

Kitaptan

DUYGU ODAKLI TERAPİ - Danışanlara Duygu Koçluğu Yapmak - EMOTION-FOCUSED THERAPY - Coaching Clients to Word Throug Their Feelings

Leslie S. GREENBERG, Apa

34,00 TL

Atlas Kitap (e-Satış)
Nobel Kitap (e-Satış)
Ebabil Yayınları
Aktif Düşünce Yayınları
Hakemli Bilimsel Dergiler