Erken Çocukluk Döneminde GELİŞİMİN ve ÖĞRENMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ ve DESTEKLENMESİ / Assessing and Guiding Young Childiren's Development and Learning

Oralie Mcafee, Deborah J. Leong

38,00 TL

Kamu Maliyesi
Yazar(lar) Hakan AY
Barkod 978605339337
ISBN 978-605-133-933-7
Fiyatı 26,00 TL
Ebatı 16x23.5
Sayfa Sayısı 296
Kağıt/Renk Kitap Kağıdı / Tek Renk
Baskı Sayısı Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş 6. Baskı
Baskı Yılı Aralık, 2019
Yayınevi NOBEL Akademik Yayıncılık

Facebook Paylaş
Google Plus Paylaş

İndirim ile Ürünü satın al

Kitap Hakkında

Kamu Maliyesi Kitabımızda Yer Alan Temel Bazı Konular
KAMU MALİYESİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER: Kamu Tüzel Kişisi Olarak Devlet, Özel İhtiyaçlar ve Kamusal İhtiyaçlar, Maliye İlminin Tanımı, Maliye İlminin Konusu: Mali Olaylar, Mali Olayların Çeşitli Yönleri ve Diğer İlim Dallarıyla İlişkisi, Maliye İlminin Tarihçesi ve Gelişimi
MİLLÎ EKONOMİDE KAMU KESİMİNİN YERİ: Kamu Kesimine İlişkin Genel Esaslar, İktisadi Düşüncelere Göre Kamu Kesiminin Yeri: Merkantilizm, Kameralizm, Fizyokrasi, Klasik Okul, Modern Maliye, Türkiye'de Kamu Kesiminin Yeri, Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Kamu Kesimi, Kamu Mali Yönetimi Reformu'na Kadar ve Sonrası Kamu Kesimi. Millî Ekonomide Kamu (Devletin) ve Özel (Piyasa) Kesiminin Başarısı(zlığı): Devletin Başarısızlığı: Siyasal Arz Yönü, Siyasal Talep Yönü. Piyasanın Başarısızlığı: Tam Rekabet Piyasalarının Gerçekleştirilememesi, Ortak (Serbest) Mallar, Kamusal Mallar, Yarı Kamusal Mal ve Hizmetler, Dışsallık/Dışsal Ekonomiler, İçsel/Ölçek Ekonomiler, Doğal Tekel, Marjinal Maliyetin Sıfır Olduğu Üretim. Devletin Ekonomiye Müdahalesi: Devletin/Kamu Ekonomisinin Fonksiyonları: Kaynak Kullanımında (Dağılımında) Etkinlik Sağlanması, Gelir Dağılımında (Bölüşümünde) Adalet Sağlanması, İktisadi İstikrar Büyüme ve Gelişme.
KAMU HARCAMALARI: Kamu Harcamalarının Kapsamı, Kamu Harcamalarının Tanımı, Kamu - Özel Harcamaların Farklılıkları ve Özellikleri, Kamu Harcamalarının Artışı, Adolphe Wagner'in Kamu Harcamaları Artış Kanunu, Peacock ve Wiseman'ın Sıçrama Tezi, Diğer Yaklaşımlar. Kamu Harcamalarının Artış Nedenleri: Kamu Harcamalarının Görünüşte Artış Nedenleri, Kamu Harcamalarının Gerçek Artış Nedenleri, Kamu Harcamalarının Hem Görünüşte Hem Gerçek Artış Nedeni. Kamu Harcamalarının Sınıflandırılması: İdari Sınıflandırma, Fonksiyonel Sınıflandırma, Ekonomik Sınıflandırma, Kamu Harcamalarının Diğer Sınıflandırmaları, Türkiye'de Kamu Harcamalarının Sınıflandırılması. Kamu Harcamalarının Etkileri: Üretim, Gelir Dağılımı, Fiyatlar Genel Seviyesi, İstihdam, Makro Ekonomik Etkileri: Çarpan ve Hızlandıran.
KAMU GELİRLERİ VE VERGİ TEORİSİ: Kamunun Zorla(Cebri Olarak) Elde Ettiği Gelirler, Kamunun Parasal İşlemlerden Elde Ettiği Gelirleri, Kamunun Zorlama Olmadan Elde Ettiği Gelirler. Vergilemenin Tarihî, Teorik Gelişimi ve Amaçları: Verginin Tarihi ve Teorik Gelişimi, Fayda Yaklaşımı, Ödeme Gücü Yaklaşımı. Verginin Fonksiyonları: Mali, Mali Olmayan Fonksiyon, Vergileme Tekniği ve Vergicilik Kavramları: Verginin Konusu, Mükellefi, Sorumlusu, Vergiyi Doğuran Olay, Verginin Matrahı ve Tarifesi, Verginin Tarh, Tebliğ, Tahakkuk ve Tahsili. Vergilemenin Diğer Kavramları: Çifte Vergileme, Vergi Maliyeti, Vergi Harcamaları ve Vergi Erozyonu, Vergi Kapasitesi ve Vergi Gayreti, Vergi Baskısı, Vergi Kaçakçılığı ve Vergiden Kaçınma, Mali Anestezi, Vergi Grevi, Vergi Takozu, Vergi Fiyatı, Tobin Vergisi, Vergi Rekabeti , Vergi Arbitrajı, Vergiye Uyum, Vergi Cennetleri, Vergi Planlaması, Vergi Kalkanı, Vergi Alerjisi, Vergi Kaması, Vergi Tatili, Vergileme İlkeleri: Adam Smith'in ve Adolph Wagner'in Vergileme İlkeleri. Ödeme Gününe Ulaşılmaya Yönelik Araçlar: En Az Geçim İndirimi, Artan Oranlılık, Ayırma İlkesi, Muafiyet ve İstisnalar. Vergilerin Sınıflandırılması: Gelir, Servet ve Gider (Harcamalar) Üzerinden Alınan Vergiler.
DEVLET BORÇLARI: Borçlanmanın Kamu Gelirlerindeki Yeri, Nedenleri ve Sınıflandırılması
DEVLET BÜTÇESİ: Bütçenin Tanımı, Fonksiyonları, İlkeleri, Sistemleri, Teori-Türleri ve Süreci
MALİYE POLİTİKASI: Maliye Politikasının Tanımı, Konusu, Amaçları, Araçları ve Yöntemleri

Kitap Bilgileri

Kitaptan

Bizi Şekillendiren Kültür SOSYAL VE KÜLTÜREL ANTROPOLOJİYE GİRİŞ

Ferzan Durul, Gözde Aynur Mirza, Özgür Dirim Özkan, Melin Levent, Mehmet Gürlek, Uğur Zeynep Güven, M. Tolga Uslu, Süleyman Şanlı, Sanem Kulak Gökçe, Abdurrahman Yılmaz, Ebrar Akıncı, Mehtap Demir, Erdem İlgi Akter

38,00 TL

Atlas Kitap (e-Satış)
Nobel Kitap (e-Satış)
Ebabil Yayınları
Aktif Düşünce Yayınları
Hakemli Bilimsel Dergiler